https://pecicanews.ro/
Se pot depune dosarele pentru tablete

Se pot depune dosarele pentru tablete

Inspectoratul Școlar Județean Arad a repartizat Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica 272 de tablete achiziționate de Ministerul Educației și Cercetării prin Programul Național „Școala de acasă”.

Unitatea urmează să demareze, începând din data de 13 ianuarie, procedura de selecție a beneficiarilor cu respectarea OMEC 4738/20.07.2020 și a Procedurii Operaționale privind modul de aplicare a Programului Național „Școala de acasă” de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Arad publicat de către Inspectoratul Școlar Județean Arad Cod P.O. – 003.06/04.12.2020.

Părinții / Reprezentanții legali / elevii majori înscriși la unitate, care se încadrează în următoarele criterii specifice:

Criteriul 1: elevi ai căror familii NU DEȚIN NICIUN DISPOZITIV ELECTRONIC (laptop, telefon, tabletă, etc.) CU CONEXIUNE LA INTERNET;

Criteriul 2: elevii care NU DEȚIN ÎN FOLOSINȚĂ PERSONALĂ NICIUN DISPOZITIV ELECTRONIC CU CONEXIUNE LA INTERNET;

Criteriul 3: elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de Covid-19 și care nu dispun de niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;

se pot prezenta la sediul central str. 2 nr. 37, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 16.00 pentru depunerea dosarului de candidatură.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină:

– Cerere (părinte/reprezentant legal pentru elev minor, elev pentru elev major) – model tip

– Declarație pe propria răspundere (părinte/reprezentant legal pentru elev minor, elev pentru elev major) – model tip

– Copia cărții de identitate a solicitantului (părinte/reprezentant legal pentru elev minor, elev major)

– Copia cărții de identitate a elevilor beneficiari cu vârsta peste 14 ani

– Copia certificatului de naștere a elevilor beneficiari cu vârsta sub 14 ani (sau care încă nu și-au făcut cartea de identitate)

– Adeverință de elev

În situația în care sunt elevi ale căror dispozitive s-au defectat între timp de la transmiterea situației către ISJ Arad iar solicitările depășesc numărul de dispozitive primite se vor aplica criterii de departajare și se pot solicita informații suplimentare, încadrate la criterii specifice.

CALENDAR ACTIVITĂȚI:

Depunere dosare: 13.01.2021 până în 25.01.2021 (inclusiv).

Evaluarea dosarelor se va face de către comisia de implementare a programului în unitate în 26-27.01.2021.

Afișarea rezultatelor înainte de contestații: 27.01.2021

Depunerea contestațiilor: 28.01.2021 în intervalul orar 8.00-16.00

Rezolvarea contestațiilor: 29.01.2021

Afișarea rezultatelor finale: 01.02.2021

În situația în care dosarul este aproba, tableta va fi predată beneficiarului ca urmare a semnării unui CONTRACT DE COMODAT – model tip conform Anexei 1 la OMEC 4738/20.07.2020 și P.O. – 003.06/04.12.2020. Acesta se semnează pentru 1 (un) an cu posibilitate de prelungire până la finalizarea studiilor în unitatea de învățământ.

Părintele/reprezentantul legal/elevul major devine comodatar. Conform contractului:

Art. 6 Comodatarul se obligă:

a) să se îngrijească de conservarea bunului dat în folosință ca un bun

b) să întrebuințeze bunul numai pentru destinația determinată prin natura lui;

c) să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepție întrebuințării normale și fără culpă din partea sa;

d) să nu încredințeze bunul cu orice titlu unei terțe persoane;

e) să restituie bunul la scadență în natura sa specifică;

V. RĂSPUNDEREA COMODATARULUI

Art. 6. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a lucrului, dacă nu se dovedește că deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecința folosirii potrivit destinației fără culpă din partea sa.

Loading...
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )